تجزیه و تحلیل منابع انسانی چیست؟ همه چیزهایی که برای شروع باید بدانید

تجزیه و تحلیل منابع انسانی چیست؟ همه چیزهایی که برای شروع باید بدانید

داده ها یک کالای داغ در بازار امروز هستند. در حالی که ابزارهای دیجیتال حجم وسیعی از اطلاعات در دسترس را تولید می کنند، داده ها در شکل خام خود ارزش کمی دارند. اینجاست که تجزیه و تحلیل منابع انسانی وارد می شود – تبدیل داده ها به بینش برای حل چالش های نیروی کار و کسب و کار.