دسته: مصاحبه

0

سوالات مصاحبه با مدیر منابع انسانی:

در مورد خودتان به من بگویید و چرا شما یک مدیر منابع انسانی شایسته و حرفه ای می کنید؟ در اینجا دو نکته عالی برای کمک به شما در پاسخ به این سؤال مصاحبه...

0

برای مصاحبه شغلی چه کنیم

برای مصاحبه شغلی چه کنیم کپی رزومه شما حداقل پنج نسخه رزومه آورده کنید . آنها را در یک پوشه جداگانه و یا یک حرفه ای حرفه ای نگه دارید تا خم و چروک...

0

۴۵ سؤال رایج در مصاحبه استخدامی

باید بدانیم •  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – اکثر مردم در طول عمر خود برای به دست آوردن شغل باید مورد مصاحبه استخدامی قرار گیرند. برای برخی دیگر از افرادی که در سنین اشتغال هستند و...

0

نکات مهم مصاحبه

مصاحبه ۴ سال پیشافزودن نظر۶۳۱ بازدید ، سه هدف اصلی مصاحبه عبارتند از : جلوگیری از قضاوت، کوته فکری، برخورد احساسی، یا شهودی در مورد متقاضیان شایسته توسط افرادی که مصاحبه گر خوبی نیستند....