چطور یک کارمند را اخراج کنیم

چطور یک کارمند را اخراج کنیم : شرح مختصر: بخشی از نیروی انسانی سازمان های مختلف را در هر سال بنا به دلایلی مانند: اخراج، استعفا، بازنشستگی، مرگ، پیدا کردن موقعیت شغلی بهتر و...