img img img img

دسته: تعدیل نیرو

تعدیل نیرو با کمترین آسیب در شرایط فعلی اقتصادی

تعدیل نیروی انسانی در شرایط مالی و اقتصادی سخت و بحرانی گاهی به یک ضرورت و تنها راه چاره تبدیل می شود. اجرای این برنامه تلخی ها و آثار منفی زیادی دارد و به همین دلیل نگران انجام آن هستم. چه می توان کرد که این کار ضروری انجام شود، اما با کمترین آسیب ها […]

پنج نکته مهم برای کاهش قیمت

پنج نکته مهم برای کاهش قیمت سازمانهای جهانی به دلایل كمی كاهش می یابند و همیشه از خواسته سهامداران جدا نیستند. اما در سطح SME اغلب یک ضرورت مالی برای نگه داشتن مشاغل یا بخش ها است. گفته می شود ، این امر همچنین با تعدادی از فراز و نشیب های گاه پیش بینی نشده […]