img img img img

برچسب: استراتژی سازمان

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن   امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج شدن شرکت از میدان رقابت نیز نقش قلیل توجهی دارد؛ نقشی چنان پررنگ که در صورت عدم توجه به آن پیامدهای […]

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی رشد جایگاه منابع انسنی تا دهه ۱۹۸۰ با گذشت بیش از هفت دهه از تاریخ شکل گیری مدیریت به عنوان یک یک رشته علمی، مدیریت منابع انسانی یک فعالیت اداری تلقی می شد. واحد مدیریت امور اداری فرم هایی را برای  استخدام و حقوق کارکنان تکمیل و بیمه آنان […]