img img img img

برچسب: 15 مطالعه موردی

۱۵ مطالعه موردی HR Analytics با تأثیر تجارت

۱۵ مطالعه موردی HR Analytics با تأثیر تجارت تو اینجایی: زمان آن رسیده است که HR Analytics ارزش خود را برای تجارت نشان دهد. این کار سخت است زیرا تجزیه و تحلیل مردم هنوز یک زمینه نوظهور است. برای این مقاله ، من ۱۵ مورد از بهترین مطالعات موردی تجزیه و تحلیل منابع انسانی که در دو […]