برچسب: ساختار گریدینگ

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ 0

ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ۴-۸

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ارزشیابی شغل (تحلیلی / غیر تحلیلی)  ارزشیابی شغل ، فرایندی نظام یافته برای تعریف ارزش نسبی مشاغل در سازمان است تا مبنایی برای طراحی ساختار پرداخت...

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت 0

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت ۴-۷

منطق ساختارهای گریدینگ و پرداخت  موضوع این مقاله : منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت منطق ساختارهای گریدینگ و ساختارهای پرداخت باید چارچوبی منطقی داشته باشند تا خط مشی های پرداخت سازمان بتوانند در...

0

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه اهداف رفتاری ١. تعریف ساختارهای گریدینگ و پرداخت .  ۲٫تعریف منطق و معیارهای ساختارهای گریدینگ و پرداخت  ۳٫ بررسی الزامات طراحی ساختار گریدینگ  ۴. استفاده...