تبدیل HR: دیجیتال به مردم قدرت می بخشد

تبدیل HR: دیجیتال به مردم قدرت می بخشد نوشته شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷· توسط گاستون ابلق پیشرفت های فناوری باعث می شود تا HR بتواند “انسان” را به منابع انسانی بازگرداند ، و به بازگرداندن مدیریت مردم به...