img img img img

برچسب: انگیزش

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory هدف میتواند برانگیزنده باشد و انرژی ها را متمرکز کند و از پراکندگی و هدر رفتن تلاشها و انرژی ها بکاهد. مدیرانی که در صدد هستند تا با بکارگیری سطوح بالاتری از تلاش و توان کارکنان موفق شوند باید از فرآیند هدف گذاری نیز به شکلی مؤثر استفاده […]

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان Monster یک سایت کاریابی کارمندیابی است که از طریق تلاش برای ایجاد بیشترین تناسب بین شغل و فرد، به سازمانها کمک می کند تا کارکنان شایسته استخدام کنند و به کارکنان کمک می کند تا سازمان و شغلی مناسب و دلخواه بدست آورند. از آنجا […]

مدل موسسه « گالوپ »

مدل موسسه « گالوپ » در مدل ارائه شده توسط موسسه گالوپ روی ۴ عامل اصلی سازمانی تاکید شده است : ‏ اول : روشن بودن ، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل فرد و سازمان ( شغل ) ‏روشن نبودن انتظارات ، غیرمنطقی بودن انتظارات یا فقدان فضـا و فرصت لازم برای گفتگو […]