دسته: رهبری

0

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمند دارند

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمندان دارند:  همه مثل همند . حقیقت یا افسانه ، هدف همه ما در ژرفنای درونمان این است که هفته ای هفت شبانه روز کار کنیم بدانسان که بی...

رهبری آموختنی است یا ذاتی؟ 0

رهبری آموختنی است یا ذاتی؟

رهبری آموختنی است یا ذاتی؟ ۰ اگر موضوع رهبری را موضوعی تعیین کننده و سرنوشت ساز تلقی کنیم که انصافا همین گونه هم هست و اگر به وجود مهارت ها و شایستگی های مهمی...

0

مدیران موفقی که رهبر هم هستند چه می کنند؟

در مورد مدیریت و رهبری و اینکه این دو چه تفاوت ها و تشابهاتی باهم دارند چیزهایی میدانم، اما هنوز به تصویر و تعریف دقیق و روشنی در این مورد نرسیده ام. نمیدانم رهبر...

0

مهارت تحت تاثیر قرار دادن دیگران

به عنوان یک مدیر، خیلی وقتها لازم است در دیگران و افکارشان کنم، آنها را تحت تأثیر قرار دهم و با خودم همفکر و همراه کنم و موافقت آنها را جلب کنم. اما احساس...

0

به گفته رهبران در سراسر جهان مهمترین صلاحیت های رهبری

رهبری به گفته رهبران در سراسر جهان مهمترین صلاحیت های رهبری چه چیزی باعث می شود یک رهبر مؤثر؟ این سوال تمرکز تحقیقات من به عنوان دانشمند سازمانی ، مربی اجرایی و مشاور توسعه...

0

۶ قدم رهبران می توانند برای استفاده بیشتر از بازخورد استفاده کنند

انتشارات مشاغل پر از مقاله هایی در مورد بازخورد است: چقدر برای رهبران مهم است ، رهبران چگونه می توانند آن را دریافت یا دریافت کنند ، چه اتفاقی می افتد وقتی که رهبران...

0

ارتباطات ضعیف چه تاثیری بر حرفه شما میگذارد؟

ارتباطات ضعیف چه تاثیری بر حرفه شما میگذارد؟ 🔸داشتن توانایی برقراری ارتباط به روش مؤثر و بیان خواسته‌های خود، ویژگی حیاتی است. این توانایی به‌ویژه در محل کار مهم‌تر جلوه می‌کند. برخورداری از مهارت‌های...

0

همه چیز ناشی از ارتباطات است

همه چیز ناشی از # ارتباطات است. این اکسیژن برای # روابط است. شما برای توضیح ، بیان ، تشویق ، ایجاد انگیزه و الهام بخش ارتباط برقرار می کنید. اما ، آیا اغلب...