دسته: تجربه کارکنان

اندازه گیری تجربه کارکنان 0

اندازه گیری تجربه کارکنان: راهنمای عملی برای سال ۲۰۲۴

اندازه گیری تجربه کارکنان: راهنمای عملی برای سال ۲۰۲۴

درگیر، با انگیزه و راضی نگه داشتن کارمندان در طول سفرشان با سازمان شما، کلید موفقیت کسب و کار است. اندازه گیری تجربه کارکنان به متخصصان منابع انسانی اجازه می دهد تا احساس نیروی کارشان را درک کنند و اطمینان حاصل کنند که تیم کامل می ماند.
در این مقاله، چگونگی اندازه‌گیری تجربه کارکنان، ارزیابی نتایج و تبدیل آن‌ها به اقدامات معنادار را بررسی خواهیم کرد.

تجربه کارکنان تجربه مشتریان 0

ارتباط بین تجربه کارمندان در یک سازمان و تجربه مشتریان

بر اساس نتایج تحقیقات، ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان موافقند که بهبود تجربه کارمندان و افزایش مشارکت آن‌ها منجر به بهبود تجربه مشتری، افزایش رضایت مشتری و افزایش درآمد برای سازمان‌شان می‌شود

چرخه عمر کارکنان 0

چرخه زندگی کارکنان چیست؟ ۱۱ مرحله این چرخه را بشناسید

یادگیری در مورد سفر معمولی یک کارمند با یک شرکت می تواند به شما در درک بهتر نحوه جذب و توسعه استعداد برای یک سازمان کمک کند. یکی از ابزارهایی که ممکن است به شما در انجام این کار کمک کند، مدل چرخه زندگی کارکنان است. درک این مدل می تواند به شما نشان دهد که چگونه کارمندان معمولاً با یک شرکت درگیر می شوند و چالش هایی را که ممکن است با آن مواجه شوند را درک کنند.