تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

  • همانطور که ملاحظه می فرمایید روند پیدایش مفهوم مدیریت منابع انسانی می تواند در شش رویداد بالا خلاصه گردد که شروع انها از انقلاب صنعتی می باشد
  • ایجاد کارخانه های بزرگ، موجب استخدام تعداد زیادی کارگر گردید. کارخانه ها با ورود تجهیزات صنعتی، پیشرفت کرده و و بحث تقسیم کار توسط آدام اسمیت مطرح گردید که این تقسیم کار معایبی چون بی اعتنایی به جنبه های انسانی و عاطفی را به همراه داشت که باعث نارضایتی کارکنان و تلاش آنها در ایجاد تشکل هایی چون اتحادیه ها و سندیکاها گردید
  • یکی دیگر از تحولات نهضت مدیریت علمی بود که با اصول ۴ گانه خود نقش بزرگی در افزایش کارایی در صنعت داشت. اینکه شیوه انجام کار به صورت علمی مشخص گردد(با حرکت سنجی و زمان سنجی) انتخاب کارکنان علمی باشد، آموزش به صورت علمی صورت گیرد و از روش هایی برای انگیزش کارکنان استفاده شوداصول مدیریت علمی می باشند
  • مانستربرگ مطرح کرد که برخی از افراد برای بعضی کارها مناسب تر هستند به این معنی که علاقه و استعداد افراد متفاوت است. او آزمون هایی طراحی کرد که بتواند استعداد و توانایی افراد را اندازه گیری نماید که این شروع مسیری بود که به وسیله روانشناسان صنعتی و سازمانی ادامه یافت
  • در نهایت مطالعات هاثورن بود که موجب توجه به جنبه اجتماعی و انسانی کارکنان گردید و موجب ایجاد مکتب روابط انسانی گردید که امروز به عنوان مدیریت منابع انسانی، مدیریت سرمایه فکری و … شناخته می شود