اهمیت مدیریت منابع انسانی برای همه مدیران

دلایلی نیز برای اهمیت hrm برای non-hr managers نیز وجود دارد

به سه مورد این دلایل با توجه به کتاب دسلر اشاره می کنم:

  • ۱. آشنایی با این مفاهیم کمک می کند که سایر مدیران از بروز خطاهای پرسنلی جلوگیری کنند یا آن را تقلیل دهند.
    خطاهایی مثل انتخاب ناشایست افراد برای شغل / ترک خدمت بالا انجام اقدامات تبعیض آمیز و غیر منصفانه که در نهایت ممکن است تبعات قانونی به همراه داشته باشد / تضعیف اثربخشی به دلیل کاستی های آموزشی و…
  • ۲. بهبود سود و عملکرداین حوزه کمک می کند تا مدیران بتوانند از طریق افراد به اهداف واحد خود برسند. یک مدیر اگر در فعالیت هایی چون بودجه بندی، امور مالی، تدوین استراتژی و … ماهر باشد ولی نتواند کارکنان را به خوبی مدیریت نماید، فردی نامناسب را استخدام کند، در ارزیابی دچار خطا و قضاوت های شخصی شود و… شکست خواهد خورد.
  • ۳. بسیاری از مدیران گاهی لازم است مدیر منابع انسانی باشند.
    به این معنا که در سطح تصمیم گیری های کلان سازمان، وقتی می خواهد اهدافی تنظیم گردد، شناخت حوزه hrm می تواند به تنظیم منطقی این اهداف کمک نماید
    اینکه مدیران ظرفیت منابع انسانی خود را می شناسند، درک درستی از جنبه های انسانی خود دارند و اهداف و استراتژی هایی را تدوین می کنند که قابلیت های منابع انسانی سازمان توان تحقق آنها را دارد