انواع طرح های پاداش

طرح های پاداش

 • علاوه بر ماهیت پاداش، نحوه ارائه آن نیز در رضایت کارکنان موثر است.
 • در طراحی سیستم­های پاداش باید طرح­های متنوعی در نظر گرفته شود.

پاداش یکجا

 • اگر کارمند بدون توجه به کیفیت و کمیت عملکردش، هر ماه مبلغ ثابت و معینی را به عنوان پاداش دریافت کند انگیزه نخواهد داشت.
 • اگر تقسیم پاداش به مبالغ ناچیز و پرداخت آن طی دوره­های طولانی تاثیرآن را از بین می­برد و ممکن است اصلاً به نظر کارمند نیاید.
 • پس برای ایجاد انگیزه در کارکنان بهتر است مبلغ پاداش به صورت یکجا به فرد داده شود
 • در این سیستم، روش واحدی برای همه کارکنان وجود ندارد و هر فرد بنا به وضعیت خود، پاداش مناسب برای خود را انتخاب می­کند.

طرح­های پاداش(پاداش اقتضایی)

روش بیدو(Bideau):
پاداش کارانه باید بین کارگر و بقیه همکاران مرتبط تقسیم شود.
از این میزان باید “3” /”4″ به کارگر انجام­دهنده کار و “1” /”4″ به سرپرستان و کارکنان ستادی پرداخت شود.

روش استاندارد محور:
در این روش تعداد تولید یا خدمت مشخص و استاندارد در زمان و با کیفیت مورد نظر تعیین می­شود.
پرداخت بر اساس این استانداردها صورت می­ پذیرد و اگر کسی بیشتر یا کمتر از استانداردها تولید کرده باشد به ترتیب حقوقش افزایش یا کاهش پیدا می­کند.

روش هالزی(Halazy):
باید نصف مبلغ صرفه­ جویی شده از لحاظ زمان انجام کارها به کارگر انجام­دهنده کار پرداخت شود.

روش کارانه مدیران:
یکی از مشکل ­ترین بخش­ها در طراحی سیستم حقوق و دستمزد
در برخی از سازمان­ها حقوق و پاداش آن­ها بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، افزایش می­یابد.
در برخی دیگر حقوق و پاداش مدیران بر اساس سود یا درآمد کل سازمان یا کاهش هزینه و ضایعات تعیین می­شود.

مقاطعه­ کاری(Piecework rate or Taylor plan ):
پرداخت مزد بر اساس میزان تولید و کار است و در کارگاه­های صنعتی و صنایع خدماتی متداول است

روش کارانه تیمی یا مشوق­های گروهی(Group incentives ):
ارائه پاداش بر اساس عملکرد (برای مثال حجم فروش) به گروه
از آنجا که سهم کامل هر یک از اعضای تیم به صورت جداگانه قابل اندازه­گیری نیست از روش کارانه تیمی استفاده می­شود.
این کارانه بر اساس افزایش کمیت، افزایش کیفیت، کاهش زمان یا کاهش هزینه داده می­شود.

حق­ العمل کاری(Commission ):
ارائه پاداش بر اساس درصدی از فروش

تسهیم سود(Profit sharing ):
پرداخت پاداش بر اساس سود کل سازمان
برای مثال در شرکت جنرال موتورز 6 درصد سود بر اساس ساعت کار هر فرد در سال بین کارکنان توزیع می­شود.
در این حالت حس مالکیت در کارکنان ایجاد می شود.

روش مبتنی بر مهارت(Skill-based ):
ارائه پاداش بر اساس مهارت­های جدیدی که فرد می­آموزد و به سود سازمان است

روش صورت­حساب(Invoice ):
پاداش بر اساس پیشرفت کار طبق روند پروژه پرداخت می شود.

تسهیم سهام(Stock sharing, stock option or employee stock ownership plans ):
پاداش بر اساس سود کلی شرکت به صورت واگذاری سهام

پرداخت مبتنی بر لیاقت(Merit pay):
نوعی پرداخت بر اساس ارزیابی عملکرد

روش کارانه سازمانی یا مشارکت در سود(Gainsharing ):

 • تعیین پرداخت بر اساس عملکرد کل سازمان
 • در این روش درصدی از سود حاصل از کار کلیه کارکنان بین آن­ها تقسیم می­گردد.
 • این روش این مزیت را دارد که منافع سازمانی مد نظر همه بخش­ها قرار می­گیرد و از بهینه­سازی بخش (فرعی) جلوگیری می­کند.
 • سازمان­هایی که درصدد افزایش کارایی­اند می­کوشند کارکنان را در سود مشارکت دهند.
 • یکی از متداول­ترین طرح­های مشارکت در سود طرح اسکانلن است
 • در این روش اگر نسبت هزینه کار برای تولیدات به ارزش فروش آن کمتر از استاندارد باشد، به فرد پاداش تعلق می­گیرد.

کارت امتیازی متوازن
تخصیص پاداش بر اساس عملکرد فرد در راستای اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان

پرداخت مبتنی بر دانش:

تخصیص پاداش بر اساس کسب دانش جدید در شغل فعلی یا خانواده شغلی یا شغل جدید در سازمان

سهم بهره ­وری(Improshare = improved productivity through sharing ):
در این روش تقسیم سود بر اساس بهره ­وری کلی تیم است، یعنی بر اساس تولیدات یا خدماتی تیم در زمان مشخص

پرداخت مبتنی بر شایستگی
ترکیبی از روش مبتنی بر مهارت، مبتنی بر دانش و مبتنی بر مدارک
علاوه بر این­ها پرداخت مبتنی بر شایستگی شامل توانایی­ های ذهنی و شناختی می­شود


البته استراتژی­های سازمان در انتخاب طرح های پاداش موثر است.