فرایند و کارکرد انضباط و انواع تخلفات

فرایند انضباط

فرآیند انضباط، مثل همه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، متأثر از محیط است
تغییراتی در فناوری، محیط داخلی سازمان و فرهنگ و نظام ارزشی باعث تغییر در قوانین و مقررات انضباطی می­گردد.
نوع تنبیه هایی که برای تخلفات مقرر می­شود، می توان تابع موارد زیر باشد:

  1. بلوغ فکری کارکنان
  2. نوع سازمان
  3. نوع فعالیت سازمان

اطلاع رسانی مقررات انضباطی به کارکنان بسیار مهم است.
در مواقع تعیین و اعمال مجازات هرگز نباید فراموش کرد که هدف، اصلاح رفتاری است که مانع دستیابی به اهداف سازمان در زمان مشخص شده است
همه تخلفات به یک شکل، نوع و شدت نیستند، و اقدام انضباطی باید با شکل، نوع و درجه تخلف متناسب باشد.
اهمیت تخلف برای سازمان، سابقه فرد در انجام تخلفات، کیفیت کار، سنوات خدمت فرد، رضایت مافوق، شرایط محیطی کاهنده تقصیر فرد، میزان آشنایی فرد و سایر همکاران، و مهم­تر از همه مستند بودن مدارک، باید در ارزیابی و قضاوت در مورد تخلفات در نظر گرفته شود.

کارکرد انضباط

  • اقدامات انضباطی ضمن اصلاح رفتار نامطلوب، ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد.
  • اصلاح رفتار نامطلوب نیاز به اقدامات انضباطی سخت و قاطعانه دارد، از طرف دیگر، هر چه اقدام انضباطی سنگین­تر باشد احتمال بروز پیامدهای منفی همچون خشم و نفرت از مدیران و سازمان بیشتر است.
  • اگر اقدامات انضباطی غیر منطقی، برای اعمال زور و تهدید، فرو نشاندن خشم، توجیه شکست و پوشش دادن ضعف­ها و کمبودها باشد، کارایی ندارد.
برای حذف رفتارهای نامطلوب و شکل­دهی رفتارهای مطلوب، رعایت این نکات الزامی است:

انواع تخلفات

تخلفات سازمانی به چهار گروه تقسیم می­شود:

۱. تخلفات زمانی و عملکرد: همچون غیبت، تأخیر، سوء استفاده از مرخصی­ های استعلاجی، حضور نیافتن بر سر کار، انجام ندادن به مواقع کار، انجام کار زیر حد استاندارد و نادیده گرفتن کمیت و کیفیت الزامات تولید و خدمات

۲. اعمال غیر اخلاقی: همچون تقلب، نادرستی، عدم امانت داری و دزدی کارکنان و بسیاری از سازمان­ها بدون هیچ­گونه بخششی کارکنان را به خاطر دزدی و دروغ بی­درنگ اخراج می­کنند چون آن را نشانه­ای از ناهنجاری­های شخصیتی دانسته، این گونه افراد را غیر قابل اعتماد می­دانند.

۳. اعمال بدنام کننده سازمان
اعمال و رفتارهای کارکنان در خارج از سازمان در صورتی که تأثیر منفی بر وجهه و تصویر بیرونی سازمان داشته باشد تخلف محسوب می­شود.
همچون بدگویی از سازمان در بیرون، ابراز شک و تردید درباره ارزش­های سازمان
باید به این توجه کرد که نباید آزادی افراد در بیرون از سازمان قربانی هویت سازمانی آن­ها شود،
مدیران ارشد سمبل سازمان محسوب می­شوند و زندگی خصوصی آن­ها با زندگی سازمانی عجین شده است. بنابراین، انتظار می­رود که زندگی مدیران، چه در ظاهر و چه در پنهان، منطبق با معیارها و موازین کاری و اخلاقی سازمان باشد.
اما نحوه زندگی خصوصی کارکنان چندان به تشخیص اجتماعی سازمان ارتباطی ندارد.

۴. رفتارهای ضد شهروندی
نوعی بدرفتاری کارمند که از بازده کار کارکنان می­کاهد
همچون سرپیچی از دستورات، شوخی­های آزار دهنده، مشاجره با همکاران یا مشتریان، رفتار و حرکات غیر عرفی، بی اعتنایی به مقررات ایمنی و بی دقتی در کار، تمرد، ستیزه جویی و بدرفتاری، نقض آشکار قوانین و مقررات سازمان
این تخلفات نیازمند برخورد قاطع و سریع است تا در رفتار دیگران تاثیر گذاشته، مانع شیوع تخلفات در سازمان شود.

مهم­ترین عبارتی که  معرف نوعی رفتار ضد شهروندی اند عبارتند از:

رفتار ناهنجار کارکنان(Employee deviance behavior):
هنجارهای مهم سازمانی را نقض و تشخیص یک سازمان یا اعضای آن و یا هر دو را تهدید می­کند.
رفتارهای ناهنجار بر رفتارهای نقض هنجارهای سازمان متمرکز است.
رفتارهای غیر اخلاقی، نقض کننده قوانین و ارزش­های اجتماعی ­اند.

رفتار ضد اجتماعی(Anti – social behavior):
همچون آتش سوزی عمدی، اخاذی، رشوه خواری، تبعیض، جاسوسی، زیاده خواهی، کلاهبرداری، پس زدن، دروغگویی، خرابکاری، دزدی، پیمان شکنی و خشونت بین فردی

رفتار غیر کارکردی(Dysfunctional behavior)
این رفتارها در دو طبقه کلی قابل تقسیم بندی اند:
رفتارهایی که مستقیماً به افراد یا گروه­ها آسیب می­زنند؛
رفتارهایی که به سازمان آسیب می رساند.

رفتارهای غیر مولد(Counterproductive Work Behavior(CWB))
همچون اجتناب از کار، انجام نادرست وظایف، تعرض فیزیکی، ابزار خصومت لفظی (ناسزاگویی)، خرابکاری و دزدی.
برخی اقدامات نظیر تعرض و خصومت مستقیماً علیه افراد انجام می­شوند، در حالی که برخی دیگر مثل انجام نادرست وظایف یا خرابکاری مستقیماً علیه سازمان صورت می پذیرد، برخی اقدامات نظیر دزدی نیز ممکن است هم علیه افراد باشد و هم علیه سازمان.

بدرفتاری سازمانی Organizational Misbehavior (OMB)
رفتارهایی که با ارزش­های سازمانی سازگارند، اما با ارزش­های اجتماعی تناقض دارند (مثل دروغ گفتن به نفع سازمان)؛
همین طور رفتار ی که با ارزش­های اجتماعی سازگارند اما با ارزش­های سازمانی در تضادند (مثل افشای اسرار سازمان).
این رویکرد بیشتر انواع رفتار­های آسیب زننده را در برمی­گیرد؛ هم رفتارهایی که در داخل و خارج به سازمان آسیب می­رسانند و هم رفتارهایی که به افراد آسیب می­زنند و هم رفتارهایی که ه جامعه صدمه می زنند.

پرخاشگری در محل کار(Workplace aggression)
پرخاشگری در محل کار به سه صورت است:
مضایقه کردن از همکاری، انتشار شایعه و بدگویی، اصرار در مجادله، تجاوز و استفاده از کلام اهانت آمیز؛
مجادله شدید با سرپرستان، همکاران و مراجعین؛ کارشکنی، تهدید های زبانی، و جریحه دار کردن احساسات افراد؛
نمایش عصبانیت شدید و تهدید به خودکشی، زد و خورد فیزیکی، تخریب اموال و دارایی­ها، استفاده از سلاح گرم، ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، و ایجاد آتش سوزی