انضباط و شکل دهی رفتار

مقدمه

در هر سازمانی کارکنان بدقلقی(difficult employees) وجود دارند که باعث بی نظمی و کاهش بهره وری می­شوند.
غیبت، تاخیر، درگیری با همکاران، مشاجره با مشتریان، بی اعتنایی به دستورات مافوق، کارشکنی، نادیده ­گرفتن آیین نامه های سازمان، رفتارهای ضد شهروندی، از جمله رفتارهای آسیب زا به سازمان هستند.

موارد فوق :نشان دهنده ضرورت سیستم انضباطی

انضباط(discipline)

 • سیستم انضباطی کارکنان را ملزم می کند رفتاری مطلوب و مقبول و در چهار چوب عقلانیت سازمان داشته باشند.
 • هدف و کارکرد اصلی سیستم انضباطی : اصلاح رفتار نامطلوب و یاددهی رفتار مطلوب
 • رفتارهای مدیر، عامل اصلی در شکل­ گیری رفتار کارمند است.

شکل ­دهی رفتار

 • تغییر رفتار کارکنان، یکی از وظایف مدیران در سازمان­ها
 • نظریه شرطی سازی عامل اسکینر، نقش مهمی در به وجود آوردن رفتار­های تازه دارد. چون در این شرطی شدن تنها پاسخ­ هایی تقویت می شوند که آزمایشگر تعیین می­کند و همراه با آن سایر پاسخ ­ها خاموش می­شوند.
 • شکل ­دهی رفتار به معنای کاهش یا افزایش احتمال رفتار خاص

چهار روش شکل دهی به رفتار

این چهار روش بر اساس نوع محرک مورد استفاده (منفی / آزارنده، مثبت / خوشایند) و وجود محرک (اضافه یا حذف محرک) عبارت هستند از:

۱.تقویت مثبت
قوی­ترین نوع تقویت
فرایند تقویت رفتار به وسیله ارائه محرک­ های مطلوب.
رفتار وقتی تقویت می شود که صورت مکرر تکرار می­شود و وقتی تضعیف می­شود که فراوانی آن کاهش می­یابد.
امروزه تقویت مثبت با روش تعدیل رفتار سازمانی(Organizational Behavior Modification = OB Mod) صورت می گیرد.

مراحل OB Mod:

 1. شناسایی رفتار­های مؤثر در عملکرد شغلی کارکنان: چه رفتارهایی برای عملکرد مؤثر لازم­اند؟
 2. ایجاد مبنایی برای عملکرد: عملکرد چگونه و در چه بازه زمانی باید انجام شود؟
 3. شناساندن پیامدهای رفتار: رفتار چه پیامدهایی در پی دارد؟
 4. به کارگیری استراتژی مداخله: چه رفتارهایی باید تقویت و چه رفتارهایی باید تضعیف شوند؟
 5. ارزیابی بهبود عملکرد: چند درصد عملکرد شغلی فرد بهبود یافته است؟

۲. تقویت منفی
فرآیند تقویت رفتار با حذف محرک­های نامطلوب(به طور مثال کاهش یا عدم شکایت مشتری در اثر بهبود رفتار فروشنده)
محرک در تقویت منفی آزارنده است.
تقویت منفی موجب تقویت رفتار می­شود، چون فرد را از یک وضعیت نامطلوب رها می­سازد.
تقویت(در اینجا) یعنی اینکه احتمال تکرار رفتار مطلوب افزایش می­یابد.
در واژه منفی دو مفهوم نهفته است:
محرک آزارنده است
محرک (تقویت کننده) به دنبال پاسخ مطلوب، کاهش می­یابد و سرانجام حذف می­شود.

3.تنبیه

 1. فرآیند تضعیف رفتار از طریق ارائه پیامدهای نامطلوب(محرک منفی و آزارنده) یا حذف پیامدهای مطلوب(همچون توبیخ کارمند به دلیل تأخیر)
 2. تنبیه این ایراد را دارد که می­گوید «این رفتار را رها کن» ولی نمی­گوید به جای آن چه رفتاری داشته باش.
 3. تنبیه ممکن است موجب شکل گیری نگرش و احساسات منفی همچون خشم و عصبانیت نسبت به تنبیه کننده می­شود.
 4. تنبیه در برخی موارد موجب احساس عدالت می­شود.
 5. محرک در تنبیه و تقویت منفی و آزارنده است با این تفاوت که در تقویت منفی با کاهش یا حذف محرک منفی، احتمال بروز رفتار افزایش می­یابد.
 6. کاهش حقوق و جرایم قانونی، تنبیه هزینه – پاسخ(response cost punishment) هم نامیده می­شوند(مثلا تحویل­دار بانک وقتی کسری صندوق می­آورد باید خودش پرداخت کند).

۴. خاموشی

 1. خاموشی فرآیند تضعیف و از بین بردن رفتار با عدم تقویت (مثبت، منفی) یا نادیده گرفتن و بی­توجهی است(مثل عدم پاسخ مدیر به نامه یا تلفن کارمند)
 2. سازوکار خاموشی، روش «چیزی انجام نده (Do nothing)» می­باشد.
 3. اثر تنبیه و خاموشی بر رفتار یکسان است.
 4. وقتی رفتاری تقویت (منفی یا مثبت) نشود، خاموش می­شود یعنی احتمال تکرار پاسخ کم می‌شود.