جدایی از سازمان و مصاحبه خروج

جدایی از سازمان

خروج یا ترک خدمت کارکنان از سازمان به دو شکل رخ می­دهد:

 • غیرداوطلبانه: فرد خواهان خروج از سازمان نیست ولی کارفرما می­خواهد که وی خارج شود و به شکل­های بازخرید، بازنشستگی یا اخراج سازمان را رها کند.
 • داوطلبانه: کارفرما خواهان خروج فرد نیست ولی فرد می­خواهد سازمان را ترک کند. هزینه خروج داوطلبانه بسیار زیاد است.

صفر شدن نرخ ترک خدمت برای سازمان جالب نیست.

سازمان نباید به هر وسیله و با اجبار جلوی خروج داوطلبانه را بگیرد و کارکنان را با گرفتن ضمانت­های متعدد در سازمان نگه دارد. در این صورت پدیده کناره­ گیری شغلی رخ می­دهد.
کناره­ گیری شغلی: فرد به لحاظ فیزیکی یا ذهنی و یا احساسی با شغل خود عجین نمی­شود و صرفاً یک حضور فیزیکی حداقلی دارد.

راه­حل منطقی برای کاهش خروج (ترک خدمت و غیبت):

 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش تعهد سازمانی
 • افزایش عجین شدن با شغل
 • افزایش هویت سازمانی

نرخ ترک خدمت کارکنان

 • افرادی که به خاطر ازدواج، ازکارافتادگی، فوت یا اخراج سازمان را ترک می­کنند نباید در نرخ ترک خدمت محاسبه شوند.
 • محاسبه باید افرادی را شامل شود که داوطلبانه و نه از روی اجبار سازمان را ترک می­کنند.

نرخ غیبت

علاوه بر خروج دائم، خروج موقتی یا غیبت کارکنان نیز برای سازمان هزینه ­بر است.

مصاحبه خروج

هدف از انجام مصاحبه های­ خروج(exit interviews) کسب اطلاعات درمود وضعیت منابع انسانی و علل خروج از سازمان است که ممکن است مدیران از آن­ها آگاهی نداشته باشند

سؤالات این مصاحبه

 1. آیا انتظارات شما در این سازمان برآورده می­شد؟
 2. شرایط کاری شما از لحاظ محیط فیزیکی کار چگونه بود؟
 3. شرایط کاری شما از لحاظ محیط اجتماعی چگونه بود؟
 4. سبک مدیریت سرپرست شما چگونه بود؟
 5. چه چیزهایی را در این شرکت بیشتر دوست داشتید؟
 6. از چه چیزهایی در این شرکت راضی نبودید؟
 7. با چه مشکلات خاصی در این سازمان مواجه بودید؟
 8. چرا تصمیم به رفتن گرفته­ اید؟