مزایای قانونی ۷ – ۲

مزایای قانونی 

ارائه مزایای قانونی برای همه کارفرماها الزامی است. 

این مزایا در قانون کار ایران نیز وجود دارد و شامل موارد ذیل است:

  • – طرح امنیت اجتماعی : این طرح شامل انواع بیمه های بازنشستگی، از کار افتادگی، درمانی و درمانی تکمیلی می شود. 
  • – بیمه درمانی، مزایای مرتبط با خدمات درمانی ابزار ارزشمندی برای جذب و حفظ کارکنان هستند. یکی از مهم ترین مزایای کارکنان، بیمه درمانی است که هدف از ارائه آن کاهش ترس کارکنان از بیماری و ناتوانی مالی برای درمان آن است. خدمات درمانی می تواند بیمه های مکمل را نیز شامل شود که در مورد خدمات دندان پزشکی، چشم پزشکی، سلامت روانی و مانند آن کاربرد دارد این برنامه ها هم مشمول کارکنان و هم مشمول بستگان منتخب آنان یا اعضای درجه یک خانواده می شوند. 
  • – خدمات دوران از کار افتادگی و بیمه عمر. هرچند بیمه خدمات درمانی هزینه های درمانی را پوشش میدهد، اما به خودی خود نمی تواند نقصان درآمدی را که ناشی از وقوع بیماری است جبران کند. بنابراین خدماتی در ازای حوادث کاری یا ترک کوتاه مدت کار به دلیل بیماری در نظر گرفته می شود. 
  • به رغم اهمیت بسیار خدمات درمانی دولتی و درآمد مربوط به حقوق بازنشستگی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مزایایی که برای کارکنان با بستگان آنان در مورد هزینه های درمانی سنگین، همچنین تصادف، از کار افتادگی جسمانی یا مرگ حمایت مالی فراهم می کنند با ارزش ترین انواع مزایای مالی هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیمه کارکنان در برابر جراحت، از کار افتادگی و مرگ ناشی از کار اجباری است. 
  • چنین برنامه هایی عموما بخش معینی از جبران خدمات فرد را تا زمانی که دوباره بتواند مشغول به کار شود، ارائه می کنند. در صورت فوت کارمند، مزایا معمولا به همسر فرد یا فرزندان او انتقال می یابند. 
  • – بیمه بیکاری . برای کاهش دشواری های دوران بیکاری، در برخی کشورها به کارکنان تا پیدا کردن کار جدید بیمه بیکاری تعلق می گیرد. برخی از سازمانها مزایای دیگری همچون کاریابی و پرداخت مزایا برای بیکاری را ارائه می کنند. 
  •  – مرخصی خانوادگی یا والدینی: مرخصی بدون حقوق به کارکنانی است که در ازای تولد فرزند یا انجام فرزندخواندگی یا مراقبت از اعضای بیمار خانواده تعلق می گیرد. 
  • – مرخصی استعلاجی . مرخصی با حقوق یا بدون حقوق است که به کارمند بیمار تعلق می گیرد. 
  • – مرخصی با حقوق مرخصی که بابت تفریح و تجدید قوا به کارکنان تعلق می گیرد. 
  • – تعطیلات با حقوق”. در کشورها متناسب با آداب و رسوم و قوانین کار روزهایی از هفته تعطیل رسمی محسوب می شود و بابت آن به کارکنان حقوق تعلق میگیرد 

در ایران حق مسکن، ایاب و ذهاب، حق اولاد و خواربار نیز داده می شود که در برخی از کشورها جزء مزایای قانونی و در برخی جزء مزایای سازمانی است.

کتاب سیستم جبران خدمات – دکتر قلی پور دکتر عسل آغاز – فصل هفتم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *