عوامل موثر بر کارمند یابی

عوامل موثر بر کارمند یابی
 • مثلا شرایط رونق و رکود اقتصادی در حجم فعالیت سازمان و میزان نیاز به منابع انسانی تأثیر دارد. در شرایط رونق اقتصادی سازمانها متقاضی منابع انسانی بیشتر می شوند و عرضه منابع انسانی کاهش می یابد. در مقابل در شرایط رکود، سازمان به حفظ یا کاهش منابع انسانی موجود خود اقدام می کند
 • یا پیشرفت فناوری، موجب تغییر ماهیت مشاغل و ایجاد مشاغل جدید می شود و این نیاز به جذب منابع انسانی جدید دارد
 • در یک محیط سیاسی ـ اجتماعی خاص در نظر گرفتن قوانین و مقررات در کارمندیابی به جهت جلوگیری از تبعیض و بی عدالتی ضروری می باشد
 • و سایر مواری چون سیاست سازمان، جذابیت شغل، اندازه سازمان و … که می توانند در روند کارمندیابی تاثیرگذار باشند
برند کارفرما

برند کارفرما

تصویر ارائه شده از یک سازمان به عنوان کارفرمای خوب یا یک جای خوب برای کاریک برند مثبت باعث می شود کسب و کار یک کارفرمای جذاب گردد و بنابراین متقاضیان بیشتری را جذب کند
شرکتها اغلب برای برندسازی خود، روی آنچه انجام می دهند، ارزشها و محیط کارشان متمرکز می شوند
مثلاً جنرال الکتریک بر نوآوری تأکید دارد و در استخدام خود بر جذب افراد باهوش و جذاب جهت کار تیمی بر روی پروژه ها تأکید می کند

ویژگیهایی از برند کارفرما که موجب شهرت یک شرکت می شود عبارتند از :

 • نحوه برخورد با افراد متقاضی در فرآیند قبل، حین و بعد مصاحبه
 • وجود فرصت برای رشد افراد
 • توجه به تعادل کار ـ خانواده
 • شیوه متمایز رهبری
 • کیفیت محصولات و خدمات
 • ارزش های کلیدی سازمان(چون دید اولیه و کلی به افراد متقاضی شغل می دهد)

برای ایجاد برند کارفرما، لازم است اقداماتی صورت گیرد:

 • تعریف ویژگیهای مطلوب برند سازمان و جذابیت و شهرت آن در جامعه
 • تجزیه و تحلیل چیزی که بهترین داوطلبان نیاز داشته و خواهانش هستند و تصمیمگیری در مورد نحوه ارائه آن( مثلا در بحث حقوق و مزایا یا وجود فرصت رشد در سازمان)
 • ایجاد یک ارزش پیشنهادی کارفرما(employer value proposition) که نشان می دهد سازمان چه چیزی را باید به افراد ارائه دهد و اینکه چطور می خواهد این ارزش ها را ارائه دهد
 • استفاده از شبکه های اجتماعی با این هدف که افراد از این طریق برای مشاغل درخواست دهند
 • الگوبرداری از سازمانهای دیگر برای کسب ایده در مورد اینکه چگونه باید برند خود را ارتقا دهند

پس برندهای کارفرما مؤثر به سازمانها این امکان را می دهند تا بر اساس پیشنهادهایشان به عنوان کارفرما، خود را از سایر سازمانها متمایز نمایند

۳ سطح متداول قدرت برند وجود دارد که توسط سؤالات زیر مشخص می گردد:

 • سطح ۱ آیا کارکنان بالقوه، چیزی از سازمان شنیده اند؟
 • سطح ۲ آیا کارکنان بالقوه، کار برای سازمان را مد نظر قرار خواهند داد؟
 • سطح ۳ آیا کارکنان بالقوه سازمان را به عنوان کارفرمای منتخب لحاظ خواهند کرد و بنابراین آن را بالاتر از سایر کارفرماهای بالقوه رتبه بندی نمایند؟


ارزش پیشنهادی کارکنان(EVP) به عنوان ابزار جهت ایجاد برند کارفرما

ارزش پیشنهادی کارکنان(EVP) به عنوان ابزار جهت ایجاد برند کارفرما

ارزش پیشنهادی کارکنان(EVP) به مخابره برند شرکت کمک می کند:

 • در واقع این ارزشها به این سؤال کارمند که چرا باید برای شما کار کنم، پاسخ می دهند
 • ارزش پیشنهادی کارکنان، شامل چیزی است که به کارکنان فعلی یا آتی ارائه می شود که برای آنها ارزشمند است و آنها را متقاعد و ترغیب به ماندن در سازمان می کند
 • در واقع ارزش پیشنهادی کارکنان، چیزی را که کارکنان در صورت برآورده کردن انتظارات کسب می کنند را نشان میدهد
 • این میتواند شامل جبران خدمات باشد (که عامل مهمی است ولی نسبت به عوامل غیرمالی، بسیار مورد تأکید قرار گرفته است). عوامل غیرمالی هم می توانند سبب جذب و حفظ کارکنان شوند، عواملی مثل شهرت سازمان، مسئولانه رفتارکردن شرکت، تنوع منابع انسانی و احترام به آن، تعادل کار ـ زندگی و فرصت رشد شخصی و حرفه ای

اولریش در کتاب ارزش های پیشنهادی منابع انسانی بیان می کند که ارزش پیشنهادی مفید برای کارکنان ، می تواند موارد زیر را فراهم کند:

 • ۱ چشم انداز: شرکت یک حسی از آینده دارد که قلب و ذهن افراد را درگیر می کند و حس غرور در افراد ایجاد می کند
 • ۲ فرصت: کار فرصتهای رشد حرفه ای و شخصی برای افراد فراهم می کند و مهارتها و دانش آنها را توسعه می دهد که اینها به افزایش اشتغال پذیری فرد در حال و آینده کمک میکند
 • ۳ مشوق: بسته جبران خدمات عادلانه و منصفانه است و شامل حقوق پایه، پاداش و دیگر مشوق های مالی است
 • ۴ اثر: نفس کار تفاوت و تمایز یا معنی ایجاد می کند به خصوص به این دلیل که کارمند را به مشتری که از خدمات کارمند استفاده می کند، مرتبط می نماید
 • ۵ اجتماع: محیط های اجتماعی شامل بخشی از تیم بودن و کار با همکاران
 • ۶ ارتباطات: جریان اطلاعات دوطرفه است که باعث می شود کارکنان از آنچه اتفاق می افتد، مطلع شوند
 • ۷ ساعات کاری، لباس و دیگر سیاستها انعطاف پذیر هستند و به گونه ای طراحی شده اند که با نیازهای کارکنان و سازمان سازگار هستند

متخصصان HR نقش مهمی در تهیه پیش نویس، اعلام و شرح ارزش پیشنهادی کارکنان دارند. درواقع این کار می تواند جز اقدامات HR قرار بگیرد