۳-۳ جبران خدمات بر اساس نظریه نیازهای سه گانه (ERG)

 الدرفر نیازها را در سه دسته زیستی- ارتباطی – رشد طبقه بندی کرده است (۱۹۷۲ ,Alderfer).

  • ١. نیازهای زیستی که به نیازهای فیزیولوژیک برای بقا و حیات اشاره دارد و با نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی مازلو منطبق است.
  • ٢. نیازهای ارتباطی که نیازهای بین افراد و گروهها را مد نظر قرار میدهد و با نیازهای تعلق مازلو تطابق دارد.
  • ۳. نیازهای رشد که میل به رشد و توسعه فرد را به تصویر می کشد و با نیازهای احترام و خودشکوفایی مازلو تطابق دارد.

نظریه ERG دو تفاوت اساسی با سلسله مراتب مازلو دارد:

  • اول اینکه به عقیده مازلو در هر لحظه معین از زمان، رفتار تحت تأثیر شدیدترین نیاز است. در حالی که در نظر آدرفر در هر لحظه معین از زمان، بیش از یک نوع نیاز تعیین کننده رفتار است؛ یعنی به طور همزمان ممکن است فرد در پی ارضای هر سه نیاز برآید. 
  • دوم اینکه طبق نظریه مازلو با ارضای نیازهای رده پایین تر، پیشرفت به نیاز بالا رخ می دهد، یعنی فرایند ارضا- پیشرفته مطرح است، در حالی که آلدرفر فرایند ” ناکامی – بازگشت را نیز مد نظر قرار میدهد.

مازلو معتقد است که فرد در یک نیاز مشخص می ماند تا این نیاز ارضا شود ولی آلدرفر عقیده دارد اگر نیازهای رده بالاتر ارضا نشود و شخص ناکام شود، میل و تأکید بیشتری به ارضای نیازهای رده پایین تر خواهد داشت.

برای مثال اگر فرد نتواند نیازهای اجتماعی و رابطه با دیگران را ارضا کند، در پی کسب پول و شغل بر می آید.

البته در نظریه ERG نیز ارضای نیازهای رده پایین تر موجب توجه فرد به نیازهای بالاتر می شود ولی امکان دارد به ارضای چند نیاز به صورت همزمان توجه شود. بر اساس این نظریه، بسته جبران خدمات باید همزمان هر سه نیاز را مد نظر قرار دهد و مدیران منابع انسانی علاوه بر نیازهای فیزیولوژیک همزمان در بسته پرداخت، رشد و پیشرفت کارکنان را هم هدف قرار دهند. 

منبع مدیریت منابع انسانی پیشرفته – دکتر قلی پور دکتر عسل آغاز سازمان مدیریت صنعتی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *