۱-۱ – اهمیت و جایگاه سیستم جبران خدمات

مقدمه - اهمیت و جایگاه سیستم جبران خدمات

اهمیت نیروی انسانی در سازمان

 تردیدی نیست که منابع انسانی اصلی
ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمانی برای تحقق اهداف و اجرای استراتژی ها باید
اقداماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. برای رقابت در جهان امروز صرفا
کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت نمی کند و منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی
پایدار مطرح است.

مفهوم انسانی مؤید این است که کارکنان منابع کارفرما هستند و می
توانند برای سازمان ارزش افزوده داشته باشند به طور سنتی سرمایه های هر سازمانی
شامل پول، تجهیزات، فناوری و زمین می شد؛ ولی امروزه منابع انسانی به عنوان بهترین
سرمایه مطرح و نگاه هزینه ای به منابع انسانی در حال از بین رفتن است.

 بر خلاف بسیاران منابع دیگر سازمان
که پس از استهلاک و از بین رفتن به راحتی می توان آنها را با قطعات، فناوری یا تجهیزات
جدید جایگزین کرد، جایگزینی منابع انسانی به سهولت انجام نمی گیرد. به عبارت دیگر،
منابع انسانی شایسته برای سازمان، ارزشمند و کمیاب بوده، به راحتی قابل کپی
برداری، تقلید و جایگزینی نیست.

 وقتی سازمان با چالش جدی در زمینه
انتقال فناوری، بحران مالی و ارائه محصولات جدید مواجه می شود، در صورتی می تواند
مزیت رقابتی پایدار خود را حفظ کند که منابع انسانی شایسته اش قابلیت مواجهه با
این چالش ها را داشته باشد. 

عملکرد مطلوب واحدهای سازمان در گرو این است که اقدامات منابع
انسانی به بهترین شکل پیاده شود تا رضایت کارکنان و مشتریان حاصل شود، نوآوری و
خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موفقیت سازمان و کسب شهرت و برند بالا در
جامعه شود.

فعالیت های منابع انسانی

 در این راستا باید امور سازمان به
فعالیت های کوچکتر تقسیم و به صورت شغل طراحی شود تا یک نفر بتواند به تنهایی آن را
انجام دهد.  در ابتدا لازم است تحلیل و طراحی شغل
به منظور برنامه ریزی لازم برای جذب منابع انسانی مناسب صورت گیرد.  پس از شناسایی افراد توسط کارمندیابی و انتخاب،
باید مراحل جامعه پذیری فرد در سازمان صورت گیرد. با ورود فرد به سازمان، تعیین
سیستم جبران خدمات حقوق و مزایا وی کارکرد اساسی در انگیزش و نگهداری فرد در
سازمان دارد. 

برای ایجاد انگیزه در کارکنان و شناسایی افراد با عملکرد بالا،
باید سیستم مدیریت عملکرد کارکنان استقرار یابد و بر اساس ارزیابی عملکرد افراد،
آموزشهای لازم در زمینه رفع نقاط ضعف و توسعه توانمندیهای لازم به آنان داده شده،
برای طی مسیر شغلی و جانشینی در مشاغل کلیدی سازمان آماده شوند. 

ایجاد سیستم پاداش مناسب و در عین حال سیستم انضباطی مؤثر، زمینه
را برای بهبود عملکرد فراهم می آورد. علاوه بر همه این موارد، مد نظر قرار دادن
آینده کارکنان پس از جدایی از سازمان و بازنشستگی و اندیشیدن تدابیری برای آنان در
طول دوران خدمت، بخشی از سیستم جبران خدمات محسوب می شود.

 طراحی برنامه های جبران خدمات به
عنوان یکی از مهمترین اقدامات منابع انسانی می تواند در جذب و نگهداری نیروی انسانی
و در نتیجه موفقیت بیشتر برای سازمان نقش بسزایی داشته باشد.

اهیمت سیستم جبران خدمات

 طراحی و تدوین چنین برنامه هایی
به ویژه در سازمانهایی که فرهنگ، اندازه، ساختار و فناوری خاص خود را دارند، امر پیچیده
ای است. 

شرایط اقتصادی، ادراکات جامعه، رقابت بر سر مهارتهای کمیاب و نظریه
ها و شرایط متغیر در بازار کار ؛ این پیچیدگی می افزایند. رابطه میان این عناصر
اغلب متعارض، می تواند برای بسیاری از سازمان ها سردرگم کننده و تهدید کننده باشد
و حساسیت حقوق و مزایا را دوچندان سازد.

اهداف رفتاری :

 • ۱. بیان ارتباط نقش های منابع انسانی و جبران خدمات
 •  ۲. تبیین جایگاه جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی
 •  ٣. توصیف عوامل سیستم جبران خدمات
 •  ۴. توصیف اهمیت و قلمرو جبران خدمت
 •  ۵ توصیف چگونگی پرداخت و تعریف مدل تصمیمات پرداخت
 •  ۷. طراحی سیستم حقوق و مزایای مؤثر 
 • ۸ توصیف ویژگیهای سیستم جبران خدمات مناسب
 • ۹٫ توصیف عوامل تعیین کننده پرداخت 
 • ۱۰. توصیف حساسیتها و اهمیت جبران خدمات
 •  ۱۱. بیان چالشهای جبران خدمات
 •  ۱۲. تشریح فرامین مؤثر برای ایجاد سیستم جبران خدمات مناسب

 منبع :مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۲) - سیستم حقوق و مزایا - سازمان مدیریت صنعتی - دکتر آرین قلی پور استاد دانشگاه تهران / دکتر عسل آغاز استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فصل اول: کلیات سیستم جبران خدمات (حقوق و مزایا)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *