ارمغان مدیریت منابع انسانی

موفقیت سازمانی چگونه تعیین می شود؟

 سهم منابع انسانی در موفقیت سازمان در طی مراحل چرخه حیات تغییر می کند. در مرحله کارآفرینی، موفقیت یعنی بقا. مدیریت منابع انسانی به سازمانها کمک می کند تا کارکنان مورد نیاز خود را بیابند. در مرحله کار گروهی، توسعه و نوآوری معرف موفقیت است. در این مرحله، ایجاد احساس تعلق و تأمین خواسته های کارکنان حائز اهمیت است.

در مرحله رسمی سازی، موفقیت در گرو تدوین رویه های شفاف و کارآمد است. مدیریت منابع انسانی با تهیه برنامه های ساختار یافته به تثبیت رویههای سازمانی کمک می کند. در مرحله پیچیدگی سازمان باید تغییر کند. این تغییر بوسیله استخدام کارکنان خلاق و ایجاد انگیزه در آنها برای استفاده از روشهای جدید، تسهیل می شود.

رویکرد ذینفعان بر افراد یا گروه هایی متمرکز می شود که بر سازمان تثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرند. فعالیت های منابع انسانی از منافع کارکنان، حمایت کرده و بدین ترتیب جابجایی و ترک خدمت کمتری را برای سازمان به ارمغان می آورد. کارکنان ماهر و با انگیزه به خوبی به نیازهای مشتری توجه دارند.

سازمان هایی که مدیریت منابع انسانی کارآمدتری دارند، سودآورتر هستند. علاوه بر این، مدیریت منابع انسانی م را بوسیله حفاظت از محیط و حمایت از انجمن های نیکوکاری برای جامعه نیز مفید باشد.

۲- مدیریت منابع انسانی برای سازمان چه ارمغانی دارد؟

بخش منابع انسانی کارکردهای گوناگونی در سازمان دارد. از نقطه نظر مدیریت استراتژیک، این بخش در برنامه ریزی برای تولید و ارائه بهتر کالا و خدمات، با سایر بخش های سازمان همکاری می کند. وظیفه برنامه ریزی منابع انسانی مشخص می سازد به چه افرادی برای انجام وظیفه نیاز است و این افراد چگونه باید جذب و گزینش شوند. وظیفه توسعه و بالندگی منابع انسانی، بر آموزش دانش و مهارت جدید به کارکنان متمرکز است.

در جبران خدمت و پاداش، بخش منابع انسانی نقش اساسی در ایجاد یک سیستم پرداخت منصفانه و عادلانه در سازمان دارد. به عنوان وظیفه پنجم یعنی روابط کار و کارگری، بخش منابع انسانی با اتحادیه های کارگری در ارتباط بوده و انجام نقش های منابع انسانی، نیاز به داشتن قابلیت ها و شایستگی های خاص دارد. یکی از این شایستگیها، شناخت کسب و کار است. متخصصان کارآمد منابع انسانی با موضوعات تجاری نظیر مدیریت مالی، تحلیل رقبا و شناخت قابلیت های تولید آشنایی کامل دارند. انجام فعالیت های روزمره منابع انسانی شایستگی دیگری است که بر دانش و مهارت مرتبط با انجام وظایف منابع انسانی تأکید دارد.

لازم است متخصصان منابع انسانی از بهترین شیوه های کارمندیابی، گزینش، استخدام و انگیزش کارکنان آگاه باشند. علاوه بر این، آنها باید مدیریت تغییر بدانند؛ یعنی روش های حل مسأله را بشناسند و با داشتن مهارت جلب اعتماد، دیگران را به خلاقیت و ایجاد تغییر تشویق کنند.

۴- روندهای اخیر چگونه بر مدیریت منابع انسانی تأثیر می گذارند؟

جمعیت امریکا در آینده افزایش خواهد یافت؛ البته با نرخی کمتر از گذشته؛ و امید به زندگی بیشتر خواهد شد. با توجه به مسن تر شدن جمعیت، تقاضا برای کالاها و خدمات مورد نیاز این قشر از قبیل خدمات بهداشتی – سلامت افزایش خواهد یافت. در محیط کار نیز، تعداد کارکنان مسن بیشتر خواهد شد. نسبت کارکنان غیر محلی و زنان در محیطهای کاری افزایش چشمگیری خواهد داشت. بخش منابع انسانی در صورتی موفق عمل می کند که به خواسته های کارکنان مسن، زنان و گروههای اقلیت توجه کند. انتظار می رود مشاغلی چون مراقبت پزشکی، آموزش و مدیریت منابع انسانی از رشد قابل توجهی برخوردار شوند. با توجه به روند جهانی سازی نیز لازم است بخش منابع انسانی، فرایندهایی را ایجاد کند که برای اداره اثربخش افراد در کشورهای بیگانه نیز مؤثر باشد.

۵- چگونه میتوان برای جهت دهی مناسب فعالیت های منابع انسانی، دیدگاه استراتژیک و عملیاتی را ترکیب کرد؟ 

برای اثربخشی بیشتر، مدیریت منابع انسانی باید برنامه ریزی استراتژیک را با فعالیت های عملیاتی روزمره ترکیب کند. این ترکیب و هماهنگی باید در دو حوزه مشخص انجام گیرد: ایجاد روشهایی برای تأمین کارکنان و سپس حداکثر کردن عملکرد آنها.

پیوند استراتژی و عمل منابع انسانی مدیریت

نویسندگان: گرگ آل، استوارت. کنجی، براون

مترجمین: دکتر مرجان فیاضی -دکتر سید محمد اعرابی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *