مدیریت منابع انسانی منابع انسانی یک باغ است و مدیر منابع انسانی یک باغبان

انعطاف پذیری منابع انسانی 0

انعطاف پذیری منابع انسانی

انعطاف پذیری منابع انسانی   هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانکهای دولتی اجرا شده است . انعطاف پذیری منابع انسانی ، متغیر قابلیت سازمانی است که...

مدل رشد سازمانی 2

مدل رشد سازمانی لاری گرینر

مدلی از رشد سازمانی مشهورترین مدل رشد سازمانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ به وسیله لاری گرینر ارائه شد . هر مرحله از تکامل یا رشـد ، بحـران مخصوص خود را ایجاد می کند ....

0

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمند دارند

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمندان دارند:  همه مثل همند . حقیقت یا افسانه ، هدف همه ما در ژرفنای درونمان این است که هفته ای هفت شبانه روز کار کنیم بدانسان که بی...

Goal Setting theory 0

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory هدف میتواند برانگیزنده باشد و انرژی ها را متمرکز کند و از پراکندگی و هدر رفتن تلاشها و انرژی ها بکاهد. مدیرانی که در صدد هستند تا...

مدل monster 0

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان Monster یک سایت کاریابی کارمندیابی است که از طریق تلاش برای ایجاد بیشترین تناسب بین شغل و فرد، به سازمانها کمک می کند تا...

گالوپ 0

مدل موسسه « گالوپ »

مدل موسسه « گالوپ » در مدل ارائه شده توسط موسسه گالوپ روی ۴ عامل اصلی سازمانی تاکید شده است : ‏ اول : روشن بودن ، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل...

بوم استخدام 2

بوم استخدام

بوم استخدام بوم استخدام برای تحریک و ضبط تفکر انتقادی در مورد استخدام جدید شما طراحی شده است. این ممکن است یک تمرین سریع و ساده باشد – شما ممکن است از قبل همه...

0

خود تنظیمی

خودتنظیمی محرک های زیست شناختی احساسات ما را هدایت می کنند . ما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم . اما از دست ما کار زیادی برای مدیریت آنها بر می آید . خودتنظیمی...