دسته: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

0

سیستم های توسعه منابع انسانی

پایگاه دانش MBAپایگاه دانش MBA > سیستم های مدیریت اطلاعات >سیستم های توسعه منابع انسانی سیستم های توسعه منابع انسانی از زمانی که سازمان ها درگیر برخی فعالیت ها شده بودند ، همچنان کار انسان در آنجا...

0

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی مولف/مترجم: سیدبابک علوی موضوع: مدیریت منابع انسانی / فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۰ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال یازدهم-شماره ۱۰۵ تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت...

0

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی مولف/مترجم: سیدبابک علوی موضوع: مدیریت منابع انسانی / فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۰ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال یازدهم-شماره ۱۰۵ تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت...