دسته: رفتار محل کار

صمیمیت در محل کار (مزایا و معایب) 0

صمیمیت در محل کار (مزایا و معایب)

آیا دوستی و صمیمیت را در محل کار توصیه می کنید؟ چقدر با کارکنانم دوست باشم و چقدر اجازه دهم تا محیط کار دوستانه و صمیمی باشد؟ آیا باید از ارتباطات دوستانه بین همکاران...

0

تفویض اختیار چه مبانی و اصولی دارد؟

به عنوان یک مدیر مایلم فرصت هایی برای فکر کردن، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک داشته باشم، اما درگیر شدن در امور جزئی و پرحجم روزمره مرا از این کارها باز می دارد....

0

چگونه بهترین کارفرمایان، تعصب را در تیم خود قطع می کنند

چگونه بهترین کارفرمایان تعصب را در تیم خود قطع می کنند شرکت ها هر ساله میلیون ها دلار برای آموزش آنتی بیوتیک هزینه می کنند. هدف ایجاد نیروی کار است که فراگیرتر است و...

0

چگونه می توان تأثیر خود را در محل کار افزایش داد

چگونه می توان تأثیر خود را در محل کار افزایش داد برای اینکه در سازمانها امروز موثر باشید ، باید بتوانید روی مردم تأثیر بگذارید. عنوان شما به تنهایی همیشه کافی نیست تا دیگران...