دسته: دسته‌بندی نشده

سیستم های پرداخت شغل محور 0

پرداخت شغل محور ۵-۱

سیستم های پرداخت شغل محور مقدمه در قرن گذشته، شغل تاثیر مهمی در شیوه طراحی سازمان ها و به نوبه خود چگونگی مدیریت جبران خلی کرده است. فرایندهای کاری پیچیده به واسطه گروہ بندی...

نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو 0

۳-۱ نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو

0

مدیریت عملکرد (اهداف روش ها و فرایند)

اخیرا در مورد چرخه مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد کارکنان چیزهایی خوانده ام. میدانم که عملکرد و رفتار کارکنان را می توان و باید ارزیابی و مدیریت کرد، اما با جزئیات این کار و...

0

چگونه می توانم از کافی، منصفانه و مناسب بودن حقوقی که به آنها می پردازم مطمئن شوم؟

پرداخت منصفانه و مناسب می خواهم با استفاده از اصول منطقی برای کارکنانم حقوق تعیین کنم و پرداخت کنم. مبانی این کار چیست؟ چگونه می توانم از کافی، منصفانه و مناسب  بودن حقوقی که...

استاندارد ها و اقدامات جبران خدمات 0

استاندارد ها و اقدامات جبران خدمات

کردن استاندارد ها و اقدامات جبران خدمات در دانشگاه تگزاس در دالاس ، تصمیمات جبران خدمات یک تلاش مشترک بین مدیر استخدام یا سرپرست ، مسئولان سطح بالاتر و منابع انسانی است. اجرای شیوه های...

0

روشهای ارزیابی شغل

پایگاه دانش MBAپایگاه دانش MBA > مدیریت منابع انسانی >روشهای ارزیابی شغل روشهای ارزیابی شغل برای رفع غرامت در مشاغل مختلف ، ضروری است که عدالت درونی و ثبات در بین دارندگان مشاغل مختلف وجود داشته باشد. ارزیابی...

0

HRIS (سیستم اطلاعاتی منابع انسانی)

HRIS (سیستم اطلاعاتی منابع انسانی) ارسال شده توسط: مارگارت رووس   WhatIs.com    مشارکت کننده (ها): لوک مارسون یک سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) نرم افزاری است که یک مخزن متمرکز از داده های...

جنبه انسانی پروژه 0

جنبه انسانی پروژه

جنبه انسانی پروژه مدیریت پروژه مدیریت پروژه در مورد ساختار روشد – معمولا و بهترین شیوه ها ساخته شده است. فرآیندهای پیروی از رویه ها برای اجرای و مستند سازی برای ایجاد و ارائه...

0

برنامه ریزی منابع انسانی (HRP)

تعریف برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) فرایند پیش بینی نیازهای نیروی انسانی آینده سازمان و تعیین چگونگی استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود سازمان برای تحقق این الزامات است. بنابراین ، بر مفهوم اساسی...