دسته: جلسات کاری

0

آیا لازم است این همه جلسه برگزار کنید؟

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ این مقاله از نشریه Harvard Business Review ترجمه شده است. “حتما باید یک جلسه برگزار کنیم!” به یک پاسخ برای تمام مشکلات حل نشده در کسب و کار تبدیل شده است! نمی...