بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2020

0

مدیریت عملکرد (اهداف روش ها و فرایند)

اخیرا در مورد چرخه مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد کارکنان چیزهایی خوانده ام. میدانم که عملکرد و رفتار کارکنان را می توان و باید ارزیابی و مدیریت کرد، اما با جزئیات این کار و...

آموزش مدیران 0

روش های آموزش مدیران

شرکت در حال توسعه فعالیت هایش است و پیش بینی می کنم در آینده نزدیک به تعداد زیادی مدیر و سرپرست جدید نیاز پیدا کنیم. تعدادی از کارشناسان خوب و مستعد مدیریت را هم...

0

تفویض اختیار چه مبانی و اصولی دارد؟

به عنوان یک مدیر مایلم فرصت هایی برای فکر کردن، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک داشته باشم، اما درگیر شدن در امور جزئی و پرحجم روزمره مرا از این کارها باز می دارد....

0

نظام پیشنهادات

در بعضی سازمان هایی که قبلا در آنها کار می کردم، چیزی به نام نظام پیشنهادهای کارکنان وجود داشت، اما چندان موفق نبود و مورد استقبال کارکنان قرار نمی گرفت. می خواهم در سازمان...

0

مراکز ارزیابی چه ابعاد و اهدافی دارند؟ چگونه عمل می کنند؟

اخیرا با دعوت یک دوست از یک مرکز ارزیابی بازدید کوتاهی داشتم. در این مرکز تعدادی از مدیران یکی از سازمانهای بزرگ کشور مورد ارزیابی قرار می گرفتند. هدف اصلی این مرکز تعیین نیازهای...

0

ترجیحات شغلی افراد و تناسب شخصی و شغل را چگونه کشف کنم و استخدام هایی معتبرتر و مناسب تر داشته باشم؟

 ترجیحات شغلی افراد و تناسب شخصی و شغل را چگونه کشف کنم و استخدام هایی معتبرتر و مناسب تر داشته باشم؟ همان گونه که پرسش کرده اید، افراد ترجیحات و گرایش های شغلی متنوعی...

0

چگونه بهتر استخدام کنیم؟

خوانده ام و شنیده ام که استخدام اقدام مهم و تعیین کننده ای است. تجربه شخصی ام ثابت کرده است که هر وقت فرد مناسبی را استخدام کرده ام، آثار مثبت آن را به...

0

ارمغان مدیریت منابع انسانی

موفقیت سازمانی چگونه تعیین می شود؟  سهم منابع انسانی در موفقیت سازمان در طی مراحل چرخه حیات تغییر می کند. در مرحله کارآفرینی، موفقیت یعنی بقا. مدیریت منابع انسانی به سازمانها کمک می کند...